Kunnskapsbase

Registering og onboarding (2)

Ny virksomhet eller flytte fra annet system

Bokføring (3)

Bokføring, filmottak og mva. rapport

Betalinger (1)

Utbetalinger direkte fra Systima med bankintegrasjon.

Bankavstemming (1)

Automatisk og manuell bankavstemming

Faktura (2)

Fakturaoversikt, ny faktura og repeterende faktura

Kontakter (1)

Kunder og leverandører

Produkter (1)

Produktoversikt, nytt produkt og import av produkter

Ansatte (1)

Opprette og redigere ansatte

Timeføring (1)

Bruk av timeføring i Systima

Lønn (2)

Lønnsoversikt, a-melding, ny lønn, terminoppgjør m.m.

Rapporter (5)

Alle rapporter i Systima

Innstillinger (7)

Alle innstillinger

Mitt regnskapsbyrå (1)

Bruk og administrasjon av mitt regnskapsbyrå