Endre / redigere bilag

Endret Fri, 16 Feb 2024 ved 02:29 PM

Denne artikkelen er for endre / redigere av bilag.


Generell filosofi

Systima skal være et fleksibelt regnskapsprogram som skal være effektivt å bruke. Vi har derfor prøvd å gjøre endring av bilags å fleksibelt som mulig. Generelt prøver vi jobbe på samme bilagsnummer, og dersom du endrer / redigerer et bilag, så oppdaterer du eksisterende bilagsnummer.


Dersom du trykker på et bilagsnummer (blå link) i Systima, vil du alltid komme tilbake til den samme modulen som du bokførte. Det vil si om du bokfører noe i "bokføring kjøp", og du trykker på det bilagsnummeret, vil du da komme tilbake til bokføring kjøp med lagrede verdier.

Under ser du noen eksempler til korrigering av ulike bilag som er opprettet i de ulike modulene

Endre / redigere av bilag fra bokføring kjøp

Når du oppretter selve bokføringen for kjøp, er det et bilagsnummer. Det gjør at det er fleksibelt å korrigere bilaget. Du går derfor inn på riktig bilag, endrer det du ønsker endre og trykker bokfør.


Dersom du ønsker bytte vedlegg, kan du trykke på søppelkassen over vedlegget og oppdatere.


Endre / redigere av bilag fra bokføring fri

Når du bokfører i bokføring fri, får hele føringen et bilagsnummer. Det gjør at det er fleksibelt å korrigere bilaget. Du går derfor inn på riktig bilag, endrer det du ønsker endre og trykker bokfør. Hele bokføringen har en dato, og hver linje kan ha en annen dato. Det er også mulig å slette ulike datoer / linjer.


Dersom du ønsker bytte vedlegg, kan du trykke på søppelkassen over vedlegget og oppdatere.


Endre / redigere av bilag fra bokføring salg

Når du oppretter selve bokføringen for salg, er det et bilagsnummer. Det gjør at det er fleksibelt å endre bilaget. Du går derfor inn på riktig bilag, endrer det du ønsker endre og trykker bokfør.


Dersom du ønsker bytte vedlegg, kan du trykke på søppelkassen over vedlegget og oppdatere.


Endre / redigere av faktura

Det er ikke mulig å redigere selve PDFen på en faktura etter den er produsert. 

Det som er mulig å korrigere etter faktura er opprettet er avdeling og prosjekt. Det er også mulig å endre forfallsdato i systemet, men det endrer ikke forfallsdato på selve fakturaen. 

Dersom det er feil på en faktura er det derfor anbefalt å kreditere faktura for så å lage ny.


Endre / redigere av bilag fra lønn

Vi jobber med mer fleksiblitet for korrigering av lønn. Per nå blir det meste i lønnsbildet blir låst etter bokføringen. Du må eventuelt reversere lønnen og opprette ny,


Endre / redigere av bilag fra åpningsbalansen

Hele åpningsbalansen er et bilagsnummer, som gjør det veldig fleksibelt å redigere. Du kan derfor gå inn og redigere så mange ganger du vil. Det er også mulig å oppdatere dokumentasjonen som er tilknyttet åpningsbalansen.

Dersom det er noen låste perioder får du advarsel og må låse opp disse før du kan korrigere.


Låste perioder

Systima har flere konsepter for låste perioder. Dersom du prøver korrigere noe som påvirker en låst periode må du først låse opp, for så å korrigere og låse igjen.

Vi prøver kun å låse den delen du avstemmer eller rapporterer. Eksempel om du sender mva rapport, låser vi kun det som påvirker mva rapporten. Du står fritt til å korrigere alle andre verdier på et bilag i samme periode.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen