Bokføring (3)

Bokføring, filmottak og mva. rapport