Filmottak (4)

Beskrivelse av arbeidsflyten for bruk av filmottak både av virksomheten og regnskapsfører.